Erciyes Tanıtım
Matbu Evraklar

Matbu Evraklar

Matbu Evrak standart düzen içerisinde sürekli olarak kullanılmak üzere basılı halde hazır bulundurulan evraklardır. Hazır dilekçe veya form örnekleri söylenebilir. Bazı durumlarda önem taşıyan damgalı, mühürlü ve imzalı evrak olarak da bilinir. *Tahsilat Makbuzu *Veresiye Fişi *Sipariş Fişi *Kasa Fişleri *İrsaliye *Adisyon

r10
r10
r10
r10
r10
r10